29 grudnia, 2023

Dobiega końca realizacja projektu „Organizacje i grupy seniorskie na rzecz rozwoju wspólnot i dialogu obywatelskiego”. Uczestnikami projektu byli seniorzy w wieku 60+ z terenu województwa śląskiego i opolskiego. Uczestnicy projektu wzięli udział w różnych formach edukacyjnych począwszy od warsztatów stacjonarnych, warsztatów integrujących, wizyt studyjnych, a na spotkaniu ewaluacyjnym skończywszy.

Udział w projekcie pozwolił grupom biorącym w nim udział na uświadomienie im, że osoby w wieku +60 mają wpływ na rozwój wspólnot w wymiarze lokalnym, czyli przekonania, że dzięki własnym lub wspólnym działaniom można osiągnąć oczekiwane rezultaty w życiu obywatelskim. Zdobyli wiedzę w jaki sposób można aktywnie działać na rzecz najbliższej społeczności, jak prowadzić dialog obywatelski, jak rozwijać grupy seniorskie, czy też jak zmieniać wizerunek osób starszych jako ludzi zmotywowanych wśród przedstawicieli samorządu, czy też społeczności lokalnej.

Kadra projektu pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za ich aktywność oraz zaangażowanie specjalistów, którzy realizowali formy wsparcia w ciekawy i atrakcyjny sposób, pozwalający zmienić świadomość i zwiększyć wiedzę osobom w wieku senioralnym. Ufamy, że osiągnięte rezultaty będą trwałe i przyczynią się do większej aktywności seniorów w różnych środowiskach.

Projekt jest sfinansowany ze środków NIW-CRSO w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (edycja 2023).

Sfinansowano ze środków @ narodowyinstytutwolnosci w ramach # NOWEFIO 2023. @ Komitet do spraw Pożytku Publicznego