3 stycznia, 2022

Projekt „Seniorzy: wolontariat, samopomoc, upodmiotowienie” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.