29 lutego, 2024

W ramach projektu „Senior aktywny, bezpieczny i kulturalny” zostało zrealizowane działanie, którego celem było przygotowanie teoretycznie i praktycznie osób 60+ do wykonywania zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia życia oraz zdrowia.

Pierwsza pomoc jest cenną, niezbędną umiejętnością niezależną od wieku. Często nie zdajemy sobie sprawy, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji zagrożenia życia.

Osoby w wieku senioralnym podczas warsztatów usystematyzowały wiedzę z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa. Dzięki nabytym umiejętnością będą potrafiły m.in. rozpoznać stan zagrożenia życia i zdrowia, jak zaopiekować się poszkodowanym, jak wezwać pomoc. Uczestnicy nauczyli się resuscytacji krążeniowo – oddechowej, w tym obsługi AED, pozycji bezpiecznej, postępowania w przypadku zadławienia u dzieci i dorosłych.

Każdy z uczestników otrzymał maseczkę oraz koc termiczny NRC.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0” – edycja VI