31 stycznia, 2024

W ramach projektu „Senior aktywny, bezpieczny i kulturalny” zostało zrealizowane działanie mające na celu nabycie umiejętności obsługi komputera, smartfonu oraz korzystania z Internetu przez osoby 60+. Zdolność ta jest znakomitym narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowego i umożliwia seniorom kontakt z rodziną i znajomymi oraz ułatwia odnalezienie się we współczesnym świecie.

Dzięki umiejętnością zdobytym podczas warsztatów osoby starsze będą miały możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uniknąć osamotnienia i odizolowania od społeczeństwa, załatwiać codzienne sprawy, a także bezpiecznie korzystać z Internetu.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0” – edycja VI