Dobiega końca realizacja projektu „Organizacje i grupy seniorskie na rzecz rozwoju wspólnot i dialogu obywatelskiego”.

Dobiega końca realizacja projektu „Organizacje i grupy seniorskie na rzecz rozwoju wspólnot i dialogu obywatelskiego”. Uczestnikami projektu byli seniorzy w[…]

„Organizacje i grupy seniorskie na rzecz rozwoju wspólnot i dialogu obywatelskiego”.

Stowarzyszenie Dobry Kierunek z Taciszowa realizuje projekt pt. „Organizacje i grupy seniorskie na rzecz rozwoju wspólnot i dialogu obywatelskiego”. Celem[…]

ATYWNI+ Projekt „Seniorska samopomoc i animacja lokalna”

„Seniorska samopomoc i animacja lokalna” – tak brzmi tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Dobry Kierunek. Głównym celem projektu jest podniesienie[…]

Program wieloletni na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025

Zbliża się zakończenie realizacji projektu pn. „Seniorska samopomoc i animacja lokalna”. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności wolontaryjnej i[…]